Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 399,00 zł 379,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 649,00 zł 617,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 699,00 zł 664,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA109,00 zł 104,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-39/14
  Świadczenie usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego do oprogramowania Pakietu SAS Fraud Detection for Health Care. // Zamieszczono informację o zmianie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 • Refundacja styczeń - lipiec 2014 r.
  Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do lipca 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/14/123 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Gabinecie Prezesa Funduszu. // Zamieszczono listę kandydatów.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/14/127 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent/młodszy specjalista w Departamencie Informatyki w Wydziale Rozwoju Aplikacji. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DI/14/119 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent/młodszy specjalista w Departamencie Informatyki w Wydziale Rozwoju Aplikacji. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-32/14
  Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ASE Small Business Edition Support, Red Hat Enterprise Linux Server Standard, Basic Support Coverage VMware // Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Uwaga! Treść ustawy opublikowana na stronach NFZ nie stanowi źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. // Zaktualizowano treść do stanu obowiązującego.
 • Rehabilitacja lecznicza - projekt zarządzenia
  Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-35/14
  Dostawa licencji Oracle wraz z asystą techniczną i konserwacją. // Opublikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-34/14
  Usługa sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ. // Opublikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 


statystyka