Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 399,00 zł 379,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 649,00 zł 617,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 699,00 zł 664,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA109,00 zł 104,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Leczenie stomatologiczne - komunikat prasowy
  Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w zasadach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. // Publikacja artykułu.
 • Leczenie stomatologiczne
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2015 r. // Publikacja artykułu.
 • Refundacja styczeń - sierpień 2014 r.
  Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do sierpnia 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ
  Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. // Dodano łącze do zarządzenia nr 78/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
 • Zarządzenie Nr 78/2014/DSOZ
  Zarządzenie Nr 78/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. // Publikacja artykułu.
 • Komunikat dla świadczeniodawców
  Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, programów terapeutycznych i programów lekowych. // Publikacja artykułu.
 • Ciężka astma alergiczna - protokoły
  Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej // Opublikowano protokoły nr 19, 20, 21 i 22.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-37/14
  Świadczenia asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle. // Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Leczenie szpitalne
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSOZ/14/125 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista w Sekcji Kontroli w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej. // Publikacja artykułu.
 


statystyka