Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 399,00 zł 379,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 649,00 zł 617,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 699,00 zł 664,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA109,00 zł 104,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Zarządzenie Nr 55/2014/DSOZ
  Zarządzenie Nr 55/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli oraz realizacji wyników kontroli świadczeniodawców. // Publikacja artykułu.
 • Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. // Aktualizacja informacji.
 • Uchwała Nr 19/2014/II
  Uchwała Nr 19/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. // Publikacja artykułu.
 • Łuszczyca Plackowata - protokoły
  Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej. // Zamieszczono protokoły: 10, 11, 12, 13, 14.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - BK/14/74 - zakończone
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: Naczelnik Wydziału Nadzoru i Sprawozdawczości w Biurze Księgowości. // Zakończenie naboru.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - ZAW/14/90 - zakończone
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: audytor wewnętrzny w Zespole Audytorów Wewnętrznych. // Zakończenie naboru.
 • Julita Jaśkiewicz
  Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/14/93 - zakończone
  Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych. // Zakończenie naboru.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-23/14
  Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego „Akademia NFZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAMÓWIENIE UDZIELANE W CZĘŚCIACH. // Publikacja artykułu.
 • Centrala NFZ
  Dane teleadresowe Centrali NFZ // Z dniem 18 sierpnia 2014 r. Minister Zdrowia powołał Panią Julitę Jaśkiewicz na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Finansowych.
 


statystyka