Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 399,00 zł 379,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 649,00 zł 617,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 699,00 zł 664,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA109,00 zł 104,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - ZAW/14/90 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: audytor wewnętrzny w Zespole Audytorów Wewnętrznych.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - BAG/14/76 - zakończone
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w Wydziale Inwestycji i Administracji.
 • Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/14/92 - w toku
  Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/14/93 - w toku
  Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-16/14
  Usługi konserwacji, nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania do weryfikacji świadczeń zdrowotnych w oddziałach wojewódzkich NFZ (SDWSZ- System Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych).
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/14/83 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent/ młodszy specjalista/ specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Zwrotów, Planowania i Analiz.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-21/14
  Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DEF/14/79 - zakończone
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: referent/starszy referent w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym, w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych.
 • Komunikat DSOZ
  Nowe funkcjonalności kompleksowej analizy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.
 


statystyka