Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 399,00 zł 379,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 649,00 zł 617,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 699,00 zł 664,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA109,00 zł 104,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Komunikat prasowy
  Komunikat prasowy w sprawie proponowanych zmian w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie // Publikacja artykułu.
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - projekt zarządzenia
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. // Publikacja artykułu.
 • Zarządzenie Nr 26/2012/DGL
  Zarządzenie Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. // Zamieszczono łącze do zarządzenia nr 75/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
 • Zarządzenie Nr 75/2014/DGL
  Zarządzenie Nr 75/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. // Publikacja artykułu.
 • Zarządzenie Nr 27/2012/DGL
  Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) // Zamieszczono łącze do zarządzenia nr 74/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
 • Zarządzenie Nr 74/2014/DGL
  Zarządzenie Nr 74/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). // Publikacja artykułu.
 • Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ
  Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. // Dodano łącze do zarządzenia nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Zarządzenie Nr 73/2014/DSOZ
  Zarządzenie Nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-42/14
  Usługi pocztowe na rok 2015. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-39/14
  Świadczenie usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego do oprogramowania Pakietu SAS Fraud Detection for Health Care. // Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 


statystyka