Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 474,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 778,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 835,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA - 132,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

 

 

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Słowniki
  Słowniki // Opublikowano plik słownika produktów handlowych, wersja techniczna nr 221 (chemioterapia).
 • Zarządzenie Nr 80/2014/DGL
  Zarządzenie Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. // Dodano łącze do zarządzenia nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
 • Zarządzenie Nr 7/2015/DGL
  Zarządzenie Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. // Publikacja artykułu.
 • Warunki postępowania dotyczące zawierania umów
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-48/14
  Subskrypcja wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux, Satellite Server, Smart Management, oraz świadczenie dodatkowej asysty technicznej i przeprowadzenie warsztatów. // Opublikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-46/14
  Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego "Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. // Opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
  Wszystko, co trzeba wiedzieć o tym, jak ubezpieczyć się dobrowolnie. // Aktualizacja informacji o wysokości składki.
 • Komunikat w sprawie skierowań
  Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DSOZ/14/118 - zakończone
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej. // Zakończenie naboru.
 • Informacja dotycząca algorytmu JGP
  Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP w wersji 1.1.2015 // Publikacja artykułu.
 


statystyka