Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 499,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 819,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 879,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA - 139,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Uchwała Nr 38/2014/II
  Uchwała Nr 38/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 37/2014/II
  Uchwała Nr 37/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 36/2014/II
  Uchwała Nr 36/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 35/2014/II
  Uchwała Nr 35/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 34/2014/II
  Uchwała Nr 34/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 33/2014/II
  Uchwała Nr 33/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-45/14
  Usługa szkoleniowa z kompetencji miękkich” w ramach projektu systemowego Akademia NFZ oraz projektu Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej dla pracowników podmiotów leczniczych, mających podpisany kontrakt z NFZ oraz pracowników NFZ. // Zamieszczono odpowiedzi na zapytania.
 • Refundacja styczeń - wrzesień 2014 r.
  Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do września 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-40/14
  Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. // Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-43/14
  Rozbudowa maszyny IBM i5 wraz ze wsparciem technicznym dla elementów przewidzianych w rozbudowie. // Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 


statystyka