Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 399,00 zł 379,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 649,00 zł 617,00 zł (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 699,00 zł 664,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA109,00 zł 104,00 zł (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

globalmed

Chcesz podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcesz zostać Świadczeniodawcą, chcesz sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które są refundowane przez NFZ...


...ale nie wiesz jak?!

My Ci pomożemy!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia ofert do NFZ w celu podpisania umowy, rozliczania comiesięcznego Świadczeniodawców z NFZ, rozwiązywania problemów technicznych z zakresu rozliczeń z NFZ, korespondowania z NFZ, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nieznana techniczno-informatyczno terminologia.


alt

Najnowsze materiały opublikowane w serwisie Centrali NFZ


 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-21/14
  Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie. // Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DGL/14/107 - w toku
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami. // Zamieszczono listę kandydatów.
 • Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-19/14
  Usługa badania ilościowo - jakościowego na potrzeby ewaluacji Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność polityki informacyjnej płatnika w stosunku do świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy // Zamieszczono odpowiedzi na zapytania.
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu - DyrOW/14/110 - w toku
  Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. // Zamieszczono listę kandydatów.
 • Uchwała Nr 24/2014/II
  Uchwała Nr 24/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 23/2014/II
  Uchwała Nr 23/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 22/2014/II
  Uchwała Nr 22/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.  w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów oraz do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 21/2014/II
  Uchwała Nr 21/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Uchwała Nr 20/2014/II
  Uchwała Nr 20/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.  w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2014 r. // Publikacja artykułu.
 • Komunikat DSOZ
  Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL. // Publikacja artykułu.
 


statystyka